Τρόποι πληρωμής εισφορών ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ

Σύμφωνα με την από 31/07/15 σχετική ανακοίνωση:
«Oι τρόποι πληρωμής εισφορών ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ είναι οι εξής:
1. Μετρητά
2. Επιταγή
3. Με έμβασμα από άλλη τράπεζα
IBAN παλαιών ασφαλισμένων: GR 15 0110 1900 0000 1905 45 20 234
IBAN νέων ασφαλισμένων: GR 31 0110 1900 0000 1905 45 23 923
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να στείλετε στην ηλ.διεύθυνση etanpy2015@gmail.com:
• κατάσταση καταβολής εισφορών
• απόδειξη πληρωμής
και στην επικεφαλίδα του μηνύματος να γράψετε τον Αριθμό Μητρώου ΤΑΝΠΥ και το ονοματεπώνυμό σας (π.χ. 12345 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
4. Με χρέωση λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας και πίστωση λογαριασμού ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ.
Επίσης απαιτείται να συνοδεύεται με κατάσταση καταβολής εισφορών.
Η διαδικασία αυτή θα είναι διαθέσιμη τις επόμενες μέρες αφού ολοκληρώσει η Εθνική Τράπεζα τις απαραίτητες διαδικασίες».