Ανοιχτή επιστολή των προέδρων Ε.Τ.Γ.Μ-Θ, HATTA, P.ETA.G.A. προς την AEGEAN για την ανακοίνωση της 21/12/2017

Προς Aegean Airlines
κ. Ε. Βασιλάκη
Αντιπρόεδρο
κ. Δ. Γερογιάννη
Δ/νων Σύμβουλο
κ. Στ. Σαδόπουλο
Δ/ντή Πωλήσεων

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Θέμα: Ανακοίνωση της εταιρείας 21/12/2017
Αγαπητοί κύριοι,
Σχετικά με την ανακοίνωση που αποστείλατε σήμερα στα τουριστικά γραφεία έχουμε να
παρατηρήσουμε τα εξής:
α. Η πολιτική σας να διαφοροποιήσετε την εμπορική σας πολιτική με βάση το ποιο GDS
χρησιμοποιούν οι τουριστικοί πράκτορες ουσιαστικά αποτελεί διακριτική μεταχείριση.
β. Οι συνάδελφοί μας θα πρέπει να διατηρήσουν την δυνατότητα να επιλέγουν το GDS που
χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
γ. Η ημερομηνία εφαρμογής της νέας προσέγγισης, σε μόλις 9 εργάσιμες ημέρες δεν αφήνει
περιθώρια για τυχόν προσαρμογή ή περεταίρω συζήτηση για εύρεση λύσης.

Λόγω των ανωτέρω σας ζητούμε να ανακαλέσετε την επιστολή ώστε να δοθεί χρόνος για καλύτερη
διευθέτηση των θεμάτων.

Με εκτίμηση