Σε περίπτωση ελέγχου της επιθεώρησης εργασίας…

Απαραίτητα που πρέπει να έχουμε σε περίπτωση ελέγχου  της επιθεώρηση εργασίας !!

  1. Ανάρτηση πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας (σε ισχύ),
  2. Ειδικό βιβλίου υπερωριών.  ( ΒΛΕΠΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι εκτυπωμένο με  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ των εργαζομένων   και να υπάρχει ως αρχείο !  )
  3. Βιβλίο αδειών Χρήσης.
  4. Έντυπα όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού.
  5. Επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο.
  6. Επίδειξη Πιστοποιητικού Τεχνικού Ασφαλείας.

Επίσης πρέπει να έχουμε φαρμακείο και Πυροσβεστήρες καθώς στον ηλεκτρολογικό πίνακα να υπάρχει αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ ή διακόπτης διαρροής έντασης

 

Φαρμακείο Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 32205/ Δ10.96 από 2-10-2013 απόφαση του Υπ. Εργασίας με την οποία ορίζεται σε εκτέλεση του Ν. 3850/2010 και του άρθρου 36 παρ. 4 του Ν. 4144/2013 ότι στα κιβώτια/ φαρμακεία που οφείλουν να διατηρούν οι επιχειρήσεις πάσης φύσεως που απασχολούν προσωπικό σε κάθε τόπο/εγκατάσταση εργασίας, τα ελάχιστα φάρμακα και βοηθήματα που πρέπει να περιέχει το κιβώτιο / φαρμακείο είναι:

•             Aκετυλοσαλικυλικό οξύ

•             Παρακεταμόλη

•             Aντιισταμινικά δισκία

•             Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg)

•             Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg)

•             Aντιόξινα δισκία

•             Σπασμολυτικά δισκία

•             Αντιδιαρροϊκά δισκία − Loperamide

•             Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση

•             Aντισηπτικό κολλύριο

•             Aντιϊσταμινική αλοιφή

•             Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων

•             Γάντια

•             Υγρό απολύμανσης χεριών

•             Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών

•             Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid)

•             Bαμβάκι

•             Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα

•             Tεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη

•             Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μέτρα

•             Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μέτρα

•             Tριγωνικός επίδεσμος

•             Aιμοστατικός επίδεσμος

•             Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml

•             Oξυζενέ

•             Oινόπνευμα καθαρό

•             Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone Iodine 10 %)

•             Γλωσσοπίεστρα

•             Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά)

 

Μετά την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι σχετικές προϋπάρχουσες διατάξεις που αφορούν ειδικότερα το ελάχιστο περιεχόμενο των υλικών των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας.

 Παράληψη του εργοδότη ή του εκπροσώπου του για την πιστή τήρηση των παραπάνω επιφέρει αφενός τις διοικητικές ποινές / πρόστιμα του άρθρου 71 του Ν. 3850/2010 όπως ισχύουν κάθε φορά, (σήμερα από 500 μέχρι 50.000 ευρώ) και αφετέρου τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 72 του παραπάνω νόμου (σήμερα ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μήνες ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 900 ευρώ ή εκτός του προστίμου και με τις δύο αυτές ποινές φυλάκιση και χρηματική ποινή).