Συνάντηση Ένωσης με Sabre Greece & Cyprus

Σήμερα στις 16/11/2017 στα γραφεία της Ε.Τ.Γ.Μ-Θ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου & των μελών του Δ.Σ, της Επιτροπής Αεροπορικού Εισιτηρίου της Ένωσης και του κου Ανδρέα Συρίγου, Country Director της Sabre Greece & Cyprus, η οποία είχε ως σκοπό την ενημέρωσή μας σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων της Sabre με την Aegean Airlines, οι οποίες έχουν καταληκτική ημερομηνία στις 31/12/2017.