ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ
Αγαπητέ συνάδελφε,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1712/87, του καταστατικού της Ένωσής μας και με απόφαση του Δ.Σ.καλείσαι να παραστείς στην τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 στο Mediterranean Palace (Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου) και ώρα 15.00μ.μ με θέματα:
1. Απολογισμός απερχόμενου ΔΣ ( Έγκριση και απαλλαγή των μελών του ).
2. Εισήγηση προέδρου.
3. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη της Γενικής Συνέλευσης.
4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου – Πειθαρχικού Συμβουλίου – Ελεγκτικής Επιτροπής –
Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία ( ΓΕΠΟΕΤ).
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την αντίστοιχη μέρα , ώρα και τόπο την επόμενη εβδομάδα 11/03/2015. Εάν και τότε δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την 18/03/2015 (ν. 1712/87 άρθρο 4 παράγραφος 4 και άρθρου 15 του καταστατικού).
Αγαπητέ συνάδελφε,
Προκειμένου να ασκήσεις τα δικαιώματά σου θα πρέπει να έχεις μαζί σου την αστυνομική σου ταυτότητα και να είσαι οικονομικά τακτοποιημένος.
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ,την Εξελεγκτική Επιτροπή, την Ομοσπονδία και το Πειθαρχικό συμβούλιο, πρέπει πέντε μέρες πριν την σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης να δηλώσουν εγγράφως στην γραμματεία της Ένωσης, mail: etgmth@otenet.gr το αίτημά τους, που θα το συνοδεύουν: 1.το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ και 2. με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα εκλογιμότητας.
Σημειώνεται ότι δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους 3 μήνες πριν τις εκλογές, ασκούν το επάγγελμα του πράκτορα επί τρία συνεχή χρόνια και συνεχίζουν, έχουν στο όνομα τους νόμιμη επαγγελματική άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και είναι οικονομικά τακτοποιημένοι.
Συνάδελφε , η καθολική συμμετοχή στην ΓΣ είναι καταστατική υποχρέωση όλων μας.
Προκειμένου δε να αποφύγουμε περιττά έξοδα και ταλαιπωρία
Σε καλούμε να παραστείς οπωσδήποτε