Νέα τηλέφωνα επικοινωνίας με το ΤΑΝΤΠ – ΟΑΕΕ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 2105285541
ΜΗΤΡΩΟ 2105285543, 5285550
ΕΣΟΔΑ 2105285589, 5285533, 5285633
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2105285532
ΑΥΤ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2105285610
ΑΥΤ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ 2105285538
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 2105285625, 5285551
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2105285537
Δ/ΝΣΗ ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ 2105285662
TAX.ΔNΣH ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, 10432 ΑΘΗΝΑ
ΗΛ.Δ/ΝΣΗ tanpy@otenet.gr