Σχετικά με τήν

ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ